top of page

Flautes Irlandeses construïdes amb tub de PVC

Per què una flauta irlandesa de pvc? El material es ideal per construir flautes. És econòmic, disponible, durable, fàcil de treballar, les seves propietats son similars a les de les fustes dures usades tradicionalment en la construcció de flautes (el pvc es aproximadament un 10% mes dens que el banús), i hi ha una gran quantitat d'informació disponible a la xarxa per construir-ne de manera casolana.

 

Malauradament, la majoria de flautes d'aquest material, i de tutorials disponibles a Internet, presenten diversos inconvenients, relacionats amb el fet que l'interior d l'instrument presenta una secció cònica. El primer, es que el forat corresponent al dit anular de la mà dreta, queda molt allunyat de la resta, provocant una posició forçada, a mes de fer-la impracticable per mans petites. A Flautes Vallina hem solucionat el problema adoptant una solució inspirada en les flautes de bec de transició del renaixement al barroc: reduir part el diametre interior a l'alçada del forat per allargar-ne la paret, fent possible d'aquesta manera una distancia de nomes 33mm (de centre a centre) entre els forats dels dits anular i mig de la mà dreta.

 

L'altre problema es el relativament baix espessor de la paret tub a l'hora de dissenyar la embocadura. La Flauta irlandesa es caracteritza, entre d'altres, per la seva potencia i plenitud sonora en el registre greu, impossible d'aconseguir amb una paret de nomes 2mm. La solució mes adoptada es afegir un llavi extern, a la manera de les flautes Boehm. el resultat acústic és satisfactori, pero trenca la estètica tradicional. (Si, es una pijada, però quan es tracta amb la tradició, les formes ajuden). Aquí també s'ha solucionat el problema afegint material per l'interior del tub, arribant a una paret al bisell de 4,5mm.

 

Altres característiques destacables: Es una flauta divisible en tres parts, per comoditat en el transport. Els anells decoratius, opcionals, son de plata de llei. La embocadura i els cossos s'uneixen amb espigues d'acer inoxidable, sense variació en el diàmetre intern. Està construïda amb una cunya a la embocadura patentada per Raoul Fajardo, que li dona amplitud al registre greu, soluciona els problemes d'afinació del registre agut, i li proporciona la característica sonoritat les les flautes de sistema simple del s. XIX, tant apreciades per els músics tradicionals irlandesos. Està afinada en Re , amb un temperament proper a la afinació justa. Algunes notes cromatiques son possibles, però l'instrument està pensat per sonar en Re i Sol majors i els seus modes relatius.

 

Tot plegat fa de les Flautes Vallina un instrument de qualitat a un preu assequible, ideal per qui vulgui introduir-se en l'univers de la música irlandesa, així com per flautistes que vulguin preservar les sempre fràgils (i cares) flautes de fusta.

bottom of page